- پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

 

36

هیئت علمی

180

دانشجویان لیسانس

60

دانشجویان تحصیلات تکمیلی