نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط مهمانی در ترم تابستان

شرایط مهمانی در ترم تابستان


مهمانی در دانشگاه دیگر در ترم تابستان شامل شرایط زیر است:

-برای دروس پایه در صورت دو بار مردودی ( فقط در دانشگاه های سطح یک و دو )

-دانشجویان عادی تعداد شش واحد و دانشجویان شاهد و ایثارگر تعداد هشت واحد

- دروس عمومی در تمام دانشگاه های دولتی سراسر کشور دانشگاه های سطح یک : اصفهان – تبریز- تربیت مدرس- تهران- شهید بهشتی- شیراز- فردوسی مشهد

دانشگاه های سطح دو: ارومیه- الزهرا- بوعلی سینا- بیرجند- خوارزمی-رازی – زنجان- سیستان بلوچستان شهید چمران- اهواز- کاشان- گیلان- مازندران- یزد