معاونت اداری مالی

دکتر علی فهیم
 
وظایف و اهداف معاونت اداری و مالی
 
‌دانشکده علوم مهندسی  با دارا بودن زیربنای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی بالغ بر............متر مربع، و با وجود آزمایشگاه‌های تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی بروز و اساتید برجسته، یکی از مهم‌ترین دانشکده‌های علوم مهندسی در ایران می‌باشد. این دانشکده دارای سه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی، و معاونت اداری و مالی است. حوزه معاونت اجرایی دانشکده علوم مهندسی  شامل انجام کلیه امور اجرایی، اداری و مالی این دانشکده بوده و دارای دو بخش اصلی حسابداری و امور عمومی و پشتیبانی می‌باشد.
فعالیت‌های اصلی این معاونت در زیر بصورتخلاصه آورده شده است :
  1. راهبری بهینه اقدامات جاری دانشکده
  2. نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی، و خدماتی
  3. نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشکده و امور تاسیساتی و تعمیراتی، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها
  4. ایجاد زمینه بکارگیری هرچه بیشتر توانایی‌ها و ظرفیت‌های دانشکده در پیشبرد اهداف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، و معاونت پژوهشی
  5. ارائه زیرساخت‌های لازم در جهت اجرای خدمات آزمایشگاهی و قراردادهای پژوهشی کاربردی به منظور افزایش درآمدهای مالی
این معاونت در نظر دارد تا با افزایش درآمدهایاختصاصی دانشکده، مدیریت در هزینه‌ها و ایجاد بهره‌وری در روندهای اداری و اجرایی دانشکده، در راستای تبدیل شدن به ساختار دانشکده کارآفرین و ثروت آفرین قدم گذارد.