برنامه امتحانات ترم علوم مهندسی نیم سال دوم 98 -99

 

روز و تاریخ 8:15 -10:15 11-13 13-15
پنج شنبه 99/04/05 اندیشه 2 اندیشه 1
12-10
زبان انگلیسی
15-13
یکشنبه 99/04/08 معادلات دیفرانسیل ریاضی 1
ریاضی مهندسی
-
سه شنبه 99/04/10 محاسبات عددی
روش های محاسبات عددی
برنامه نویسی کامپیوتر
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
- -
پنج شنبه 99/04/12 تفسیر موضوعی قرآن
10-8
تاریخ اسلام
12-10
دانش خانواده و جمعیت
15-13
شنبه 99/04/14 ریاضی 2 - -
یک شنبه 99/04/15 آمار و احتمالات
شیمی عمومی
شیمی عمومی 1
شیمی عمومی 2
شیمی فیزیک
- -
سه شنبه 99/04/17 فیزیک 2 فیزیک 1 -
پنج شنبه 99/04/19 انقلاب اسلامی
10-8
اخلاق اسلامی
12-10
فارسی
15-13