اعضای هیات علمی

علی فهیم

علی فهیم،

استادیار
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی
  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 39590 ارجاعات
  • 90 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 100027 ارجاعات
  • 145 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

پایان نامه ها و رساله ها