اعضای هیات علمی

امین قدوسیان

امین قدوسیان،

استادیار
  • ، عضو شورای آموزشی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 219 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
Google Scholar
  • 439 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پروفایل

  • ، عضو شورای آموزشی 1396←1399
  • ، کمیته جذب و استخدام دانشکده فنی فومن و کاسپین 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی امیر کبیر ، بهینه سازی و نظریه شبکه

1383 ← 1387

M.Sc ، صنعتی امیر کبیر ، ریاضی کاربردی( بهینه سازی

1380 ← 1382

کارشناسی ، گیلان ، ریاضی محض و کاربردی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی