اعضای هیات علمی

امین قدوسیان

امین قدوسیان،

استادیار
  • ، عضو شورای آموزشی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 219 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 437 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.