اعضای هیات علمی

سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2102 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.