اعضای هیات علمی

علی خجسته

علی خجسته،

استادیار
 • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم مهندسی
 • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
 • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی
 • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
 • ، سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 351 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
 • 400 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

 • ، سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی 1396←…
 • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی 1396←…
 • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش علوم مهندسی محاسباتی 1396←…
 • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-سازه

1384 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران -سازه

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی عمران - عمران

1378 ← 1382

فعالیت های علمی