اعضای هیات علمی

علی خجسته

علی خجسته،

استادیار
  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
  • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی
  • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 351 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 400 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.