اعضای هیات علمی

علی خجسته

علی خجسته،

استادیار
  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم مهندسی
  • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
  • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 348 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 397 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 8120121 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/25 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 08 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 07 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
کارآموزی 8108192 1 04 نامشخص نامشخص 3973
استاتیک 8108037 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1