اعضای هیات علمی

علی خجسته

علی خجسته،

استادیار
  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم مهندسی
  • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
  • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 348 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 397 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.