اعضای هیات علمی

علی خجسته

علی خجسته،

استادیار
 • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم مهندسی
 • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
 • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی
 • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
 • ، سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 351 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
 • 400 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال