اعضای هیات علمی

علی روستایی

علی روستایی،

استادیار
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

1

Scopus
  • 154 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 180 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

پروفایل

  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی