اعضای هیات علمی

علی روستایی

علی روستایی،

استادیار
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک 1
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

1

Scopus
  • 162 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک 1 1398←1400
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کارشناسی مهندسی مکانیک

1382 ← 1386

فعالیت های علمی