اعضای هیات علمی

علی روستایی

علی روستایی،

استادیار
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

1

Scopus
  • 157 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
Google Scholar
  • 182 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.