اعضای هیات علمی

عبدالمجید بایندری مقدم

عبدالمجید بایندری مقدم،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112153
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1266 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 14 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
شیمی فیزیک 8120141 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/15 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
شیمی فیزیک 8120141 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/15 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 1 8120063 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/03 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 04 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8108192 1 01 نامشخص نامشخص 3973
شیمی عمومی 2 8120065 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/02 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
شیمی عمومی 2 8120065 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/02 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 04 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 05 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 07 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 11 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 09 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2