اعضای هیات علمی

عبدالمجید بایندری مقدم

عبدالمجید بایندری مقدم،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112153
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1259 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.