اعضای هیات علمی

عبدالمجید بایندری مقدم

عبدالمجید بایندری مقدم،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112153
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1266 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال