اعضای هیات علمی

احسان معانی میاندوآب

احسان معانی میاندوآب،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی خوشه مکانیک
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112163
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 453 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی خوشه مکانیک 1396←…
  • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • ، سرپرست و مسئول راه اندازی گرایش سیستم های پیچیده مهندسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1393 ← 1394

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1388 ← 1393

فعالیت های علمی