اعضای هیات علمی

احسان معانی میاندوآب

احسان معانی میاندوآب،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی خوشه مکانیک
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112163
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 453 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 8120122 3 06 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/14 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 8120122 3 05 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/14 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
سیستم های کنترل خطی 8108043 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/19 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 8120122 3 02 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/01 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 2 8120122 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/01 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
سیستم های دینامیکی 8108052 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (18:00 - 20:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8108192 1 06 نامشخص نامشخص 3973
ریاضی عمومی 2 8120122 3 05 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/30 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
ریاضی عمومی 2 8120122 3 06 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/30 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
سیستم های کنترل خطی 8108043 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/29 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
سیستم های دینامیکی 8108052 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 8108043 3 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 14:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1