اعضای هیات علمی

احسان معانی میاندوآب

احسان معانی میاندوآب،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی خوشه مکانیک
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112163
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 445 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.