اعضای هیات علمی

هادی امیری

هادی امیری،

استادیار
  • ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 91 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پروفایل

  • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399
  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک دو 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی