اعضای هیات علمی

هادی امیری

هادی امیری،

استادیار
  • ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال