اعضای هیات علمی

حسین محمودی داریان

حسین محمودی داریان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161113598
اتاق : 313
صفحه رخ نما
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۷
Google Scholar
  • 137 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 1 8120115 3 09 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/07 (08:15 - 10:15) ترم اول 1399
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/10 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
روش های محاسبات عددی 1 8120041 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
فیزیک 1 8120115 3 12 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
محاسبات عددی 8120096 2 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/06 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
فیزیک 1 8120115 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1