اعضای هیات علمی

حسین محمودی داریان

حسین محمودی داریان،

استادیار
  • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161113598
اتاق : 313
صفحه رخ نما
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۷
Google Scholar
  • 131 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال