اعضای هیات علمی

اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
 • ، سرپرست آزمایشگاه شیمی عمومی
 • ، عضویت در انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 • ، رئیس دانشکده علوم مهندسی
 • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو
 • ، عضو انجمن آموزش مهندسی
 • ، عضو کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1419 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
Google Scholar
 • 370 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

پروفایل

 • ، عضو کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی ایران 1397←1399
 • ، عضو انجمن آموزش مهندسی 1397←1399
 • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو 1396←1399
 • ، رئیس دانشکده علوم مهندسی 1396←1399
 • ، عضویت در انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1388←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی