اعضای هیات علمی

اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
  • ، عضویت در انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
  • ، رئیس دانشکده علوم مهندسی
  • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو
  • ، عضو انجمن آموزش مهندسی
  • ، عضو کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1616 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 394 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.