اعضای هیات علمی

اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
  • ، عضویت در انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
  • ، رئیس دانشکده علوم مهندسی
  • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو
  • ، عضو انجمن آموزش مهندسی
  • ، عضو کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1616 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 394 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.