اعضای هیات علمی

اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
 • ، عضویت در انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 • ، رئیس دانشکده علوم مهندسی
 • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو
 • ، عضو انجمن آموزش مهندسی
 • ، عضو کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1548 ارجاعات
 • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
 • 392 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال