اعضای هیات علمی

حسین رحامی

حسین رحامی،

دانشیار
 • ، عضو وابسته آکادمی TWAS
 • ، عضو وابسته قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
 • ، عضو هیات تحریریه نشریه IJOCE
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112291
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 788 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 1154 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

 • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
 • ، عضو هیات تحریریه نشریه IJOCE 1390←1405
 • ، عضو وابسته قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه 1389←1400
 • ، عضو وابسته آکادمی TWAS 1386←1405

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی عمران-سازه

1379 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی زلزله

1376 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی عمران

1372 ← 1376

فعالیت های علمی