اعضای هیات علمی

حسین رحامی

حسین رحامی،

دانشیار
  • ، عضو وابسته آکادمی TWAS
  • ، عضو وابسته قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
  • ، عضو هیات تحریریه نشریه IJOCE
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112291
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 783 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1143 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/08 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
ریاضی مهندسی 8120047 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/08 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 03 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 04 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی مهندسی 8120047 3 04 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 05 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 04 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1