اعضای هیات علمی

حسین رحامی

حسین رحامی،

دانشیار
  • ، عضو وابسته آکادمی TWAS
  • ، عضو وابسته قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
  • ، عضو هیات تحریریه نشریه IJOCE
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112291
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 783 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1143 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.