اعضای هیات علمی

حسین رحامی

حسین رحامی،

دانشیار
  • ، عضو وابسته آکادمی TWAS
  • ، عضو وابسته قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
  • ، عضو هیات تحریریه نشریه IJOCE
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112291
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 783 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1143 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال