اعضای هیات علمی

ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 234 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 285 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1394

فعالیت های علمی