اعضای هیات علمی

ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 247 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 301 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.