اعضای هیات علمی

ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 259 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۹
Google Scholar
  • 312 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.