اعضای هیات علمی

علی کمندی

علی کمندی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 185 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی