اعضای هیات علمی

علی کمندی

علی کمندی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.