اعضای هیات علمی

علی معینی

علی معینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 422 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 993 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی