اعضای هیات علمی

علی معینی

علی معینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 452 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
 • 1156 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

 • ، عضویت در کار گروه مشورتی وزیر در حوزه فضای مجازی 1394←1395
 • ، کمیته اجرایی علم الکتونیک کشور 1394←1396
 • ، دبیر شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت عتف 1392←1398
 • ، مدیر کل تحول اداری و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1392←1398
 • ، عضو شورای پژوهشی مرکز انفورماتیک 1387←1389
 • ، سرپرست مرکز آموزشهای الکترونیکی 1382←1385
 • ، ریاست مرکز انفورماتیک 1381←1390
 • ، معاون مرکز انفورماتیک 1376←1381

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ساسکس ، برق

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، برق

1355 ← 1365

فعالیت های علمی