اعضای هیات علمی

علی معینی

علی معینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 452 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 1156 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها