اعضای هیات علمی

نوشین کریمیان

نوشین کریمیان،

استادیار
 • ، عضو موسسه بریتانیایی تست های غیر مخرب (BINDT)
 • ، عضو مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)
 • ، خزانه دار مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) در انگلستان و ایرلند
 • ، عضو کمیته IEEE Women in Engineering
 • ، میزگرد تخصصی همکاری و تبادل علمی با آلمان
 • ، طراحی اولین بروشور بین المللی دانشکده علوم مهندسی - پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 115 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
 • 171 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

 • ، داوری در کانفرانس تخصصی بین المللی EuMW 2019 1397←1398
 • ، عضو کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی EuMW 2019 1397←1398
 • ، داوری در کانفرانس تخصصی بین المللی IEEE ECE 2019 1397←1397
 • ، طراحی اولین بروشور بین المللی دانشکده علوم مهندسی - پردیس فنی 1397←…
 • ، مسئول درس پایه برنامه نویسی کامپیوتر در نیمسال دوم 97-98 1397←1398
 • ، میزگرد تخصصی همکاری و تبادل علمی با آلمان 1397←…
 • ، داوری جشنواره‌های تخصصی بین المللی IEEE Sensors 2018 1397←1397
 • ، عضو کمیته IEEE Women in Engineering 1395←1399
 • ، خزانه دار مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) در انگلستان و ایرلند 1394←1400
 • ، عضو مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) 1392←1399
 • ، عضو موسسه بریتانیایی تست های غیر مخرب (BINDT) 1392←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی