اعضای هیات علمی

نوشین کریمیان

نوشین کریمیان،

استادیار
  • ، عضو موسسه بریتانیایی تست های غیر مخرب (BINDT)
  • ، عضو مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)
  • ، خزانه دار مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) در انگلستان و ایرلند
  • ، عضو کمیته IEEE Women in Engineering
  • ، میزگرد تخصصی همکاری و تبادل علمی با آلمان
  • ، طراحی اولین بروشور بین المللی دانشکده علوم مهندسی - پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 115 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 171 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/06 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/06 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 8108021 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/30 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1397
مدارهای منطقی 8108050 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه