اعضای هیات علمی

نوشین کریمیان

نوشین کریمیان،

استادیار
 • ، عضو موسسه بریتانیایی تست های غیر مخرب (BINDT)
 • ، عضو مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)
 • ، خزانه دار مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) در انگلستان و ایرلند
 • ، عضو کمیته IEEE Women in Engineering
 • ، میزگرد تخصصی همکاری و تبادل علمی با آلمان
 • ، طراحی اولین بروشور بین المللی دانشکده علوم مهندسی - پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 115 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
 • 171 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال