اعضای هیات علمی

روح اله عابدیان

روح اله عابدیان،

استادیار
  • ، نماینده کتابخانه دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

پروفایل

  • ، نماینده کتابخانه دانشکده علوم مهندسی 1397←…
  • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی امیرکبیر ، ریاضی کاربردی

1389 ← 1393

فعالیت های علمی