اعضای هیات علمی

روح اله عابدیان

روح اله عابدیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 31 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 41 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

پایان نامه ها و رساله ها