اعضای هیات علمی

سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • ، اسناد راهنمای کارشناسی علوم مهندسی
  • ، عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 40 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 59 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال 1397←…
  • ، اسناد راهنمای کارشناسی علوم مهندسی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی