اعضای هیات علمی

سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • ، اسناد راهنمای کارشناسی علوم مهندسی
  • ، عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها