اعضای هیات علمی

محمود شعبان خواه

محمود شعبان خواه،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 60 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

پروفایل

  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی 1396←…
  • ، معاونت مالی و اداری دانشکده علوم مهندسی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی