اعضای هیات علمی

محمود شعبان خواه

محمود شعبان خواه،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 65 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها