اعضای هیات علمی

سید محمود طاهری

سید محمود طاهری،

استاد
  • ، عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 22 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 1942 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات 8120017 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/15 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
آشنایی با نظریه تصمیم 8108347 3 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/13 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه علم و تکنولوژی 8108230 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/11 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 8120017 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/01 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
آمار و احتمالات 8120017 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/03 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
آمار و احتمالات 8120017 3 01 نامشخص نامشخص 3973
آمار و احتمالات 8120017 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/02 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
احتمال و فرآیندهای تصادفی 8108260 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1