اعضای هیات علمی

سید محمود طاهری

سید محمود طاهری،

استاد
  • ، عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 22 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 1942 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال